Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie


Noiembrie – B r u m a r

(30 zile – ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)


1 Sf.Doctori fără de arginți Cosma și Damian 2 - Sf.Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftontie, Elpidifor și Agapie 3 - Sf.Mucenici: Achepsima, episcopul, Iosif, preotul și Aitala, diaconul 4 - Cuv.Ioanichie cel Mare; Sf.Mucenici Nicandru, episcopul și Ermeu, preotul 5 - Sf.Mucenici Galaction și Epistimia; Sfinții Silvan și Grigorie, arhiepiscopul S

6 - Sf.Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Luca 7 - Sfinții 33 Mucenici din Melitina; Cuv.Lazăr 8 †) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil 9 - Sf.Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat ; Sf.Mucenici Onisifor și Porfirie; Sf.Ierarh Nectarie Taumaturgul 10 - Sf.Apostoli: Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru; Sf.Mucenic Orest

11 - Sf.Mucenici: Mina, Victor și Vichentie; Sf.Muceniță Ștefanida; Cuv.Teodor Studitul 12 - Sf.Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv.Nil Pustnicul; † Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu 13 - †) Sf.Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv.Damaschin 14 - † Sf.Apostol Filip; Sf.Grigorie Palama 15 † Sf.Cuvios Paisie de la Neamț ; Sf.Mucenici și Mărturisitori: Gurie, Samona și Aviv

16 † Sf.Apostol și Evanghelist Matei 17 - Sf.Grigorie Taumaturgul; Cuv.Lazăr Zugravul și Zaharia 18 - Sf.Mare Mucenic Platon; Sf.Mucenici Romano și Zaheu, diaconul 19 - Sf.Prooroc Avdie; Sf.Sfințit Mucenic Varlaam 20 † Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Mucenic Dasie ; Sf. Proclu, Patriarhul Constantinopolului

21 († ) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 22 - Sf.Apostoli: Filimon, Arhip și Onisim; Sf.Muceniță Cecilia 23 - †) Cuv.Antonie de la Iezerul, Vâlcea; Sf.Ierarh Amfilohie 24 - Sf.Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sf.Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei 25 † Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sf.Mare Mucenic Mercurie.

26 - Cuvioșii Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul 27 - Sf.Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioșii Natanail și Pinufrie 28 - Cuv.Mucenic Ștefan cel Nou; Sf.Mucenic Irinarh 29 - Sf.Mucenici: Paramon, Filumen și Valerin 30 †) Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf.Frumenție